Hem

100% fossilbränslefritt redan 2025


Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsstat. Det är målet med ”Fossilfritt Sverige”, ett klimatinitiativ från regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Ett initiativ som många branscher anslutit sig till och utarbetat sina färdplaner för. Nu har uppvärmningsbranschen lämnat sitt bidrag, som vi på Södertörns Fjärrvärme varit med och utvecklat... LÄS MER

Kraftvärme säkrar tillgång på el och fjärrvärme i vinter

Vintern står för dörren och antal soltimmar är nu väldigt få här i Norden.  Samtidigt ökar elförbrukningen. Då kan förnybara energikällor som vind- och solkraft inte tillgodose hela vårt behov av värme och el. Kraftvärmen utgör en mycket viktig klimat- och resurseffektiv basproduktion av el och värme.

LÄS MER


Rensa förrådet – bli miljöhjälte

Sommaren är här och de flesta av oss har något litet eller stort reparations- eller ”röja”-projekt på agendan. Kanske inte den första vilsamma semester-veckan – men sen! Då kan det vara roligt att veta att vi inte bara får det fint hemma eller på landet – vi blir faktiskt del i ett kretslopp där vi gör mer samhällsnytta än vad vi kanske tänker på. Beroende på vad du väljer att göra med det som blir över, blir du delaktig i den cirkulära ekonomin.

LÄS MER

Värme utan att värma jorden

Vi vill alla ha varmt och skönt hemma och på jobbet. Men hur kan vi generera värme som inte samtidigt värmer planeten? Bland annat genom att använda fjärrvärme som produceras med biobränslen.

LÄS MER

Grönt energitänk med europeisk räckvidd

I Sverige har vi under lång tid kunnat utveckla fjärrvärmen till att bli så hållbar som möjligt för samhället. Över 90 procent av alla bränslen är fossilfria, och i ett kraftvärmeverk är produktionen så effektiv att man förutom fjärrvärmen kan få ut el som en bonus, och där grön överskottsel kan säljas vidare till Europa.

LÄS MER

Trappa upp mot hållbarhet

Avfallstrappan förklarar hur effektivt vi tillvaratar restvärde ur uttjänta produkter för att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle med cirkulär ekonomi. Det är EU som har beslutat om denna avfallshierarki, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Strävan i all utveckling är att gå ”uppåt” i trappan. Fjärrvärme som är ett komplett energi- och avfallssystem bidrar till att förflytta andra produkter uppåt i trappan.

LÄS MER

Återvinn och utvinn

Vi deltar alla i kretsloppet. Varje gång vi köper en ny möbel, renoverar lägenheten eller duschar förbrukar vi en liten del av jordens resurser. Men efteråt kan vi returnera en värdefull restprodukt till samhället i form av restenergi som kan omvandlas till värme – en nog så värdefull resurs på våra breddgrader.

LÄS MER

Optimera värmen hemma från ny app!

– I dag använder vi appar för att effektivisera många delar av vårt liv, så varför inte fjärrvärme också, säger Souzi Allerborg som är service-samordnare på Södertörns Fjärrvärme. – Allt som påverkar i det enskilda huset tas med när appen beräknar hur värmen ska regleras. Då vet man att det alltid kommer att vara behaglig temperatur samtidigt som man gör en god gärning för miljön. 

LÄS MER

Fjärrvärmerören – del i hållbart kretslopp!

Under marken i Huddinge, Botkyrka och Salem löper rören som ger oss hållbar värme.

Att ta hand om 340 kilometer ledningar som går till 50 000 hushåll, nästan 300 industrier och över 100 kontor, det är den dagliga arbetsuppgiften för Johan Jansson och hans team.   

LÄS MER

Prognoser för framtida energibehov

Hur hänger IT ihop med energiplanering? Sven-Åke Andersson som arbetar med energiplanering hos Södertörns Fjärrvärme kan berätta vad som krävs...

LÄS MER

Koifiskar trivs med fjärrvärme 

Besökare hos KOI Huddinge möts av en enastående färgprakt. Här driver Lasse Nordström odling och försäljning av karpfisken koi i alla tänkbara färgkombinationer. Efter ett halvt liv med koifiskar är han expert på området.

LÄS MER

Fjärrvärmekunderna är sanna klimathjältar

”Med klimatbokslutet får vi ett tydligt kvitto på att vi, tillsammans med fjärrvärmekunderna, faktiskt gör samhället en miljötjänst genom att omvandla avfall till värdefull energi.

Vi löser därmed två viktiga samhällsuppgifter”

LÄS MER

Fjärrvärme vs bergvärme

Hur står sig fjärrvärme prismässigt i förhållande till bergvärme? Vi har jämfört de båda alternativen utifrån totalkostnad, det vill säga det man totalt måste ta ur sin plånbok för att täcka årskostnaderna.

LÄS MER

Fjärrvärme

– smart energiutnyttjande

Att elda sopor har dålig klang. Och gamla tiders hantering lämnade mycket övrigt att önska. Miljögifter spreds i en tid då både medvetenheten och de tekniska lösningarna var begränsade.

LÄS MER

Förnybar tallbecksolja ersätter torv som bränsle

Nu har den sista  torvhögen eldats upp och hädanefter ska  inte mer torv tas in i systemet. Torven började användas på Igelstaverket i början av 1990-talet, som ersättning för kol.

LÄS MER

Omtanke in i

minsta detalj

Urban Tibbelin har varit vd för Bilia Group Stockholm i ett år. Redan har han höjt kundnöjdheten för BMW-hallen i Segeltorp från 70 till 97 procent. Hur många företag skulle inte vilja klona den framgångshistorien? Och hur kommer fjärrvärme in i bilden?        LÄS MER

Solkraften täcker inte effektbehovet

Vi behöver mer effekt än vad solkraften kan bidra med för att säkert klara våra kalla vintrar. Här reder vi ut skillnaden mellan effekt och energi och varför detta är relevant för vår energipolitik.   

LÄS MER

Miljömål för fjärrvärmen, en del av kretsloppet

Att jobba med fjärrvärme är tacksamt. Fjärrvärmen produceras genom storskalig förbränning av främst biobränslen och restbränslen, vilket gör den miljövänlig per definition.

LÄS MER

Spinkis – ny fjärrvärmecentral

Det produktutvecklas hos Södertörns Fjärrvärme. Senast i raden av nyheter på gång är en slankare modell av fjärrvärmecentral.

LÄS MER

Smart tänkande inom energisektorn på Södertörn

Energidebatten i media handlar mycket om kärnkraftens framtid, vårt fossilbränsleberoende och skiftet till hållbara energikällor som sol, vind och vatten. Ganska lite handlar om den redan omfattande energioptimering som pågår i samhället varje dag.

LÄS MER

Hallbartsodertorn.se drivs av Södertörns Fjärrvärme AB, i syfte att lyfta och sprida energi- och hållbarhetsfrågor som är aktuella eller av allmänt intresse. Vi gör detta som ett komplement till kundtidningen iRöret

Fjärrvärme – ryggrad i cirkulär energi-ekonomi 

På en mer vardaglig nivå finns många beslut att fatta och val vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart cirkulärt samhälle; allt från att minska sin köttkonsumtion till att hyra, låna eller dela tjänster. Bilpooler, hyrcyklar och kläduthyrning är bara några exempel och många nya tjänster utvecklas.

Vi kan även bidra till den cirkulära ekonomin genom att se över våra möjligheter att välja el- och uppvärmningsalternativ som minskar miljöpåverkan.

LÄS MER

Fjärrvärme – en grön byggsten

När byggtakten ökar i hela landet är det viktigt att de sociala och gröna byggstenarna finns med hela vägen. Botkyrka kommun, söder om Stockholm, ställde höga krav på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande när man utlyste en markanvisningstävling för Tingstorget i Alby.

LÄS MER

Vägen till ett grönt inomhusklimat

För att du ska kunna ha ett skönt inomhusklimat samtidigt som samhället ska minska klimatutsläppen, behövs smart tänkande inom fjärrvärmen. Vi jobbar ständigt på nya lösningar tillsammans med politiker och olika aktörer inom energibranschen.

LÄS MER

Genom att ändra några vardagsvanor kan du spara både energi och pengar.

Eiffeltornet, Wembley, arenor i Stockholm och miljoner människor hjälpte till att släcka ner under Earth Hour 2017, WWF:s manifestation för klimatet. Vet du vad som gör störst skillnad i din dagliga energiförbrukning?   

LÄS MER

Fjärrvärmen behåller sin ställning som den vanligaste uppvärmnings-formen i Sverige. I dag svarar fjärrvärme för över 50 procent av den totala uppvärmningen i Sverige, det vill säga av bostäder, lokaler och industrier.

LÄS MER

Energi blir mer energi

Kraftvärmeproduktion med biobränsle hör till de smartaste formerna av energiutnyttjande. Att ta vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion.

LÄS MER

Spara smart i vardagen

Genom att ändra på vissa vanor kan du minska energianvändningen och även minska kostnaderna för fjärrvärmen.

LÄS MER

Samfällighet har ansvar för sekundärnät

Sekundärnätet är samfälligheten Turmalinens eget fjärrvärmenät som tar vid där Södertörns Fjärrvärmes regionala nät slutar.
Ett nät som ägs av föreningen och vars kostnader faller på föreningen.

LÄS MER

Fjärrvärmen sluter kretslopp

Södertörns fjärrvärme har många samarbeten med både leverantörer och producenter för att företag och bostäder ska få en hållbar och välfungerande leverans av värme och kyla. Man kan säga att vi är en del i ett både internationellt och lokalt kretslopp.                                   LÄS MER

Kostnadsfri energirådgivning hos din kommun

Vet du om att din kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning om energi och klimat till både företag, föreningar och privatpersoner?

LÄS MER