Siten använder cookies för att förbättra användbarheten och göra innehållet mer relevant för dig.
Hem

Koifiskar trivs med fjärrvärme

Besökare hos KOI Huddinge möts av en enastående färgprakt. Här driver Lasse Nordström odling och försäljning av karpfisken koi i alla tänkbara färgkombinationer. Efter ett halvt liv med koifiskar är han expert på området. Anläggningen värms av fjärrvärme, vilket gillas av både fiskarna och Lasse.

Fjärrvärmekunderna är sanna klimathjältar

”Med klimatbokslutet får vi ett tydligt kvitto på att vi, tillsammans med fjärrvärmekunderna, faktiskt gör samhället en miljötjänst genom att omvandla avfall till värdefull energi.

Vi löser därmed två viktiga samhällsuppgifter”

Fjärrvärme vs bergvärme

Hur står sig fjärrvärme prismässigt i förhållande till bergvärme? Vi har jämfört de båda alternativen utifrån totalkostnad, det vill säga det man totalt måste ta ur sin plånbok för att täcka årskostnaderna.

Optimera värmen hemma från ny app!

– I dag använder vi appar för att effektivisera många delar av vårt liv, så varför inte fjärrvärme också, säger Souzi Allerborg som är service-samordnare på Södertörns Fjärrvärme.

– Allt som påverkar i det enskilda huset tas med när appen beräknar hur värmen ska regleras. Då vet man att det alltid kommer att vara behaglig temperatur samtidigt som man gör en god gärning för miljön.

Fjärrvärmerören – del i hållbart kretslopp!

Under marken i Huddinge, Botkyrka och Salem löper rören som ger oss hållbar värme.

Att ta hand om 340 kilometer ledningar som går till 50 000 hushåll, nästan 300 industrier och över 100 kontor, det är den dagliga arbetsuppgiften för Johan Jansson och hans team.

Omtanke in i

minsta detalj

Urban Tibbelin har varit vd för Bilia Group Stockholm i ett år. Redan har han höjt kundnöjdheten för BMW-hallen i Segeltorp från 70 till 97 procent. Hur många företag skulle inte vilja klona den framgångshistorien? Och hur kommer fjärrvärme in i bilden? LÄS MER

Prognoser för framtida energibehov

Hur hänger IT ihop med energiplanering? Sven-Åke Andersson som arbetar med energiplanering hos Södertörns Fjärrvärme kan berätta vad som krävs...

Fastighetsbolaget som är en social entreprenör

Det var långt ifrån konfliktfritt när


Mitt Alby köpte miljonprograms-området på Albyberget från kommunala Botkyrkabyggen.

Fjärrvärme

– smart energiutnyttjande

Att elda sopor har dålig klang. Och gamla tiders hantering lämnade mycket övrigt att önska. Miljögifter spreds i en tid då både medvetenheten och de tekniska lösningarna var begränsade.

Förnybar tallbecksolja ersätter torv som bränsle

Nu har den sista torvhögen eldats upp och hädanefter ska inte mer torv tas in i systemet. Torven började användas på Igelstaverket i början av 1990-talet, som ersättning för kol.

Kostnadsfri energirådgivning hos din kommun

Vet du om att din kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning om energi och klimat till både företag, föreningar och privatpersoner?

Solkraften täcker inte effektbehovet

Vi behöver mer effekt än vad solkraften kan bidra med för att säkert klara våra kalla vintrar. Här reder vi ut skillnaden mellan effekt och energi och varför detta är relevant för vår energipolitik.

Att jobba med fjärrvärme är tacksamt. Fjärrvärmen produceras genom storskalig förbränning av främst biobränslen och restbränslen, vilket gör den miljövänlig per definition.

Det produktutvecklas hos Södertörns Fjärrvärme. Senast i raden av nyheter på gång är en slankare modell av fjärrvärmecentral.

Smart tänkande inom energisektorn på Södertörn

Energidebatten i media handlar mycket om kärnkraftens framtid, vårt fossilbränsleberoende och skiftet till hållbara energikällor som sol, vind och vatten. Ganska lite handlar om den redan omfattande energioptimering som pågår i samhället varje dag.

Nyhetsbrev!

Prenumerera på nyheter och artiklar från Södertörns Fjärrvärme

 
 
 

Återvinn och utvinn

Vi deltar alla i kretsloppet. Varje gång vi köper en ny möbel, renoverar lägenheten eller duschar förbrukar vi en liten del av jordens resurser. Men efteråt kan vi returnera en värdefull restprodukt till samhället i form av restenergi som kan omvandlas till värme – en nog så värdefull resurs på våra breddgrader.

Fjärrvärme – en grön byggsten

När byggtakten ökar i hela landet är det viktigt att de sociala och gröna byggstenarna finns med hela vägen. Botkyrka kommun, söder om Stockholm, ställde höga krav på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande när man utlyste en markanvisningstävling för Tingstorget i Alby.

Vägen till ett grönt inomhusklimat

För att du ska kunna ha ett skönt inomhusklimat samtidigt som samhället ska minska klimatutsläppen, behövs smart tänkande inom fjärrvärmen. Vi jobbar ständigt på nya lösningar tillsammans med politiker och olika aktörer inom energibranschen.

Genom att ändra några vardagsvanor kan du spara både energi och pengar.

Eiffeltornet, Wembley, arenor i Stockholm och miljoner människor hjälpte till att släcka ner under Earth Hour 2017, WWF:s manifestation för klimatet. Vet du vad som gör störst skillnad i din dagliga energiförbrukning?

Fjärrvärmen behåller sin ställning som den vanligaste uppvärmnings-formen i Sverige. I dag svarar fjärrvärme för över 50 procent av den totala uppvärmningen i Sverige, det vill säga av bostäder, lokaler och industrier.

Kraftvärmeproduktion med biobränsle hör till de smartaste formerna av energiutnyttjande. Att ta vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion.

Spara smart i vardagen

Genom att ändra på vissa vanor kan du minska energianvändningen och även minska kostnaderna för fjärrvärmen.

Samfällighet har ansvar för sekundärnät

Sekundärnätet är samfälligheten Turmalinens eget fjärrvärmenät som tar vid där Södertörns Fjärrvärmes regionala nät slutar.
Ett nät som ägs av föreningen och vars kostnader faller på föreningen.

Fjärrvärmen sluter kretslopp

Södertörns fjärrvärme har många samarbeten med både leverantörer och producenter för att företag och bostäder ska få en hållbar och välfungerande leverans av värme och kyla. Man kan säga att vi är en del i ett både internationellt och lokalt kretslopp. LÄS MER