Energi blir mer energi

Illustration: Jan Rojmar

Energi blir mer energi


Kraftvärmeproduktion med biobränsle hör till de smartaste formerna av energiutnyttjande. Att ta vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion.


Det sammanlagda energiutnyttjandet av bränslet i kraftvärmeproduktion blir mycket högt. Ännu högre blir det när kraftvärmeverket har rökgaskondensering. Det har Söderenergis kraftvärmeverk Igelsta i Södertälje, som producerar merparten av den fjärrvärme som distribueras i Södertörns Fjärrvärmes ledningar.


Över 100 procent av energiinnehållet

Faktum är att man får ut över 100 procent av energiinnehållet. Det låter som magi men är sant. Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna med hjälp av returvattnet (vattnet som kommer tillbaka till kraftvärmeverket efter att ha värmt byggnader ute i samhället) får man rökgaserna att kondensera, vilket genererar värme.

Värmen tas om hand och skickas ut i fjärrvärmenätet. På så sätt kan ett kraftvärmeverk som redan utvunnit 90 procent av energiinnehållet i ett bränsle få ut ytterligare upp till 20 procent värmeenergi.

TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme