Prognoser för framtida energibehov

Energiplanering för hållbar fjärrvärme


Hur hänger IT ihop med energiplanering? Sven-Åke Andersson som arbetar med energiplanering hos Södertörns Fjärrvärme kan berätta vad som krävs för att kontinuerligt utveckla och uppgradera 35 mil ledningar.   


Alla våra ledningar är lagrade i datorsystem. När vi energiplanerar räknar jag på dimensionering och andra ledningsdata i systemen. Där ligger kopplingen, berättar Sven-Åke Andersson.


Utvecklat GIS-systemet

Närmare bestämt handlar det om ett GIS-system, eller geografiskt informationssystem. Det är ett datorbaserat system för att samla in och analysera geografiska data. Och ett av Sven-Åkes viktigaste arbetsredskap.

– I vårt fall handlar det om information om våra fjärrvärmerör i sin geografiska miljö, säger han.

 

I GIS-systemet finns data om alla ledningar. Utan informationen skulle det vara omöjligt att hålla reda på tillståndet i de 35 mil ledning som ligger fördelade i ett finmaskigt nätverk över Södertörn.

Sven-Åke varit med att utveckla företagets GIS-system, som bygger på en databas med kartor och ledningar. Han har även tagit fram beräkningsmodeller för ledningsnätet som gör det möjligt att beräkna energibehovet för olika byggnader.


Rådgivare vid uppgraderingar av nätet

En del av energiplaneringen handlar om återinvesteringar i befintliga ledningar. Här kommer Sven-Åke in i bilden genom att prioritera och besluta om lämpliga uppgraderingar som sedan genomförs av de som är ute i fält.

– Många av våra rör är 30-40 år gamla, originalrör från fjärrvärmens barndom som ligger kvar än i dag. När vi får larm om ett begynnande problem rycker vi ut och byter till moderna rör, säger Sven-Åke.


Nätet uppgraderas alltså etappvis efter hand som tidens tand har gjort sitt med rören. En del av den löpande moderniseringen har varit att just förse gamla rör med larm.

– Tack vare larmfunktionen kan vi kontrollera problemen innan de orsakar större driftstörningar, fortsätter han.


Prognoser för framtida energibehov

Huvuduppgiften för energiplaneraren Sven-Åke Andersson är att prognostisera det framtida energibehovet för nya byggnader eller rentav stadsdelar. Det är en komplex uppgift med flera osäkerhetsmoment och affärsrisker att ta hänsyn till.

Efter att en kommun beslutat om en detaljplan för projektering av bebyggelse utformar byggbolaget sin plan. Inte sällan hinner det gå många år, ibland över tio år, innan byggnaderna är på plats med inflyttade gäster. Dessutom kan byggplanerna ändras över tiden, vilket gör det svårt att dimensionera uppvärmningssystemet.

– Våra ledningar måste vara tillräckligt stora för att klara behovet, men inte överdimensionerade, eftersom de då blir för dyra, förklarar Sven-Åke.

Vid nyproduktioner investerar Södertörns Fjärrvärme stora belopp i projekt vars utgång ofta är långt från säker. Det gör rollen som energiplanerare viktig för företaget och en personlig utmaning för Sven-Åke.

– Jobbet kräver att man har koll på myndighetsprocesser, konjunkturcykler, ledningsteknik och IT. En sak är säker, jag kan inte klaga på omväxlingen i jobbet, avslutar Sven-Åke Andersson.TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme