Kommunens energirådgivare

Fr. v: Madeleine Karlsson (Salem), Malin Lindstaf (Huddinge), Joanna Weiss (Huddinge) och Erik Bergström (Botkyrka).

Kommunens rådgivare

hjälper dig att sänka dina energikostnader

Vet du om att din kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning om energi och klimat till både företag, föreningar och privatpersoner?


Vi ville ta reda på hur kommunernas energirådgivare arbetar och hur de ser på sin roll. Därför förde vi samman fyra energirådgivare till ett samtal om energi och miljö. Joanna som är verksam i Haninge och Tyresö, Madeleine i Salem, Malin i Huddinge och Erik i Botkyrka.

En sak har de gemensamt: ett brinnande intresse för energi- och hållbarhetsfrågor. Så det är onekligen rätt personer på rätt plats. Och de vill hjälpa fler människor i närområdet att optimera sin energianvändning.


Kostnadsfri telefonrådgivning

– Få känner till att de kan få kostnadsfri rådgivning på telefon. Ännu färre vet att vi erbjuder företag och föreningar kostnadsfria platsbesök för att ge konkret rådgivning, berättar Joanna.

– Företagare bör hålla utkik efter våra utskick i brevlådan. Det kan löna sig att ta emot oss för ett platsbesök uppmanar hon.

– Vi har krav på effektmätning från Energimyndigheten och följer alltid upp resultatet av våra platsbesök och de åtgärder som kunderna har genomfört, inflikar Erik.


Sänka kostnaderna

Energi är idag en betydande kostnadspost för många företag och även en betydande hållbarhetsfaktor. En stor del av energin som vi använder skulle kunna utnyttjas effektivare. Ofta räcker små förbättringsåtgärder för att sänka kostnaderna. Energirådgivarna ger dig tips på vad du kan göra men också vilken typ av entreprenör som kan hjälpa dig.

– Man kan påverka mycket själv, ibland räcker det att höja blicken för att se vad som kan förbättras. Ofta är det gamla vanor som behöver brytas, till exempel att man stänger av teknisk utrustning när den inte används, berättar Malin.

Hon berättar också att man många gånger bara skulle behöva stuva om i sitt lager för att förbättra luftväxlingen och öka energieffektiviteten i lokalerna.


Välja uppvärmningssätt

Ett vanligt ärende som energirådgivarna hanterar är att kunden har en elpanna och vill byta till ett modernare uppvärmningssätt. Det handlar då oftast om bergvärme och allt som rör projektering och upphandling av tjänster.

På Södertörn finns ett av Sveriges största och mest finmaskiga fjärrvärmenät. Ofta är det kort väg för att ansluta sig till nätet, vilket gör att fjärrvärmen kan vara ett kostnadsmässigt intressant alternativ. Det påminner energirådgivarna kunderna om.

– Jag brukar rekommendera de som vill bygga bergvärme att även kontakta Södertörns Fjärrvärme för vidare diskussion, berättar Madeleine.


Erik berättar att energirådgivarna ofta är på plats på olika event på energi- eller hållbarhetsområdet, t.ex. Huddinge-dagarna. Man anordnar även Solenergidagar i kommunerna, där man bland annat analyserar hur effektivt solceller skulle kunna fungera på kundens tak.


– Ta chansen och utnyttja vår service för att sänka dina energikostnader och öka din hållbarhet!


Vill du komma i kontakt med en energirådgivare i kommunen?

Ring 08-29 11 29.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme