Energi vs effekt

Efter kärnkraftsavvecklingen

Solkraften täcker inte effektbehovet

Vi behöver mer effekt än vad solkraften kan bidra med för att säkert klara våra kalla vintrar. Här reder vi ut skillnaden mellan effekt och energi och varför detta är relevant för vår energipolitik.


Det heter energisektorn, energibehov och energipolitik. Energi är det vi betalar för på el- och värmeräkningen och det begrepp många politiker använder för att beskriva potentialen för en kraftkälla, t.ex. ”Solkraften kan ge Sverige 28 terawattimmar el varje år”.

Effekt pratas det däremot lite om. I vårt solkraftexempel skulle det krävas minst 25 gigawatt (GW) effekt för att skapa de 28 terawattimmarna (TWh) energi*. Effekten kan alltså beskrivas som styrkan hos solcellerna, medan energin är vad man får ut av dem under en viss tid.


Grund för beslut

Varför är det viktigt att skilja på begreppen? Om våra politiker inte beaktar både energi och effekt riskerar vi orealistiska förväntningar på ett energislag eller beslut på osäker grund.

Vi kan rent tekniskt bygga 25 GW solceller. Men det blir dyrt. Det skulle krävas 60 miljoner solceller till en ungefärlig kostnad av hisnande 150 miljarder kronor**, varav staten

står för planerade 20 procent i subventioner till hushållen.

Men det är inte bara kostnaden som är problematisk. Eftersom soltimmarna är få och solintensiteten svag på vintern i Sverige går det inte att producera tillräckligt mycket solenergi för att täcka behovet – inte ens med 25 GW installerad effekt.


Det här är en schematisk bild av produktion/behov. Solen ger hög effekt på sommaren, men då är behovet lågt eftersom vi inte behöver någon uppvärmning. Överskottet av solenergi kan idag inte lagras till en rimlig kostnad.Lågt behov på sommaren

Omvänt ger solen hög effekt på sommaren, men då är behovet lågt eftersom vi inte behöver någon uppvärmning och Sverige går på lågvarv. Då får vi ett överskott på solenergi som inte kan lagras. Därför skulle elpriset pressas ned till extremt låga nivåer.

Kanske skulle vi klara att producera 28 TWh. Men det skulle vara dyrköpt energi, då vi har överproducerat på sommaren och haft otillräcklig effekt på vintern.

Kärnkraften har hittills gett oss den effekt vi behövt. När den avvecklas räcker inte effekten från sol och vind för att kompensera. Vi behöver effekt från andra energikällor för att klara behovet av el och värme.


Energismart

Helst ska vi också använda den högförädlade elenergin till annat än uppvärmning då det inte är energismart att göra värme av el. På platser där fjärrvärmen är utbyggd är detta bästa sättet att värma hus och tappvatten med garanterad energi och effekt även på vintern. Dessutom skapas värmen med biobränslen som inte bidrar till klimatförändringarna.

Allra effektivast är fjärrvärmen när den produceras samtidigt med el i ett kraftvärmeverk – precis som vår leverantör Söderenergi gör i Igelstaverket i Södertälje. Effekt och miljövänlig hållbar energi, idag och i framtiden.

Kanske skulle våra politiker subventionera utbyggnaden av nya kraftvärmeverk och  fjärrvärmenät i stället för solkraften?


* ”Lär er skilja på energi och effekt”, Per Kågeson, fil. dr i miljö- och energisystemanalys, nyteknik.se, 2015-12-10.

** Beräkningen baseras på en typisk solpanel på 260 W som, utan omriktare och övriga tillbehör för anslutning till trefasnätet, kostar ca 1 750 kr (september 2016). Detta motsvarar 6,7 kr/W.

Exemplets 25 GW kostar då 6,7 kr/W x 25 miljarder W = 168 miljarder kronor. Textens belopp 150 miljarder kronor är därför lågt räknad och tar höjd för sänkta priser på solpaneler under kommande år.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme