Fjärrvärmerören – del i hållbart kretslopp

Fjärrvärmerören – del i hållbart kretslopp!

Under marken i Huddinge, Botkyrka och Salem löper rören som ger oss hållbar värme. Att ta hand om 340 kilometer ledningar som går till 50 000 hushåll, nästan 300 industrier och över 100 kontor, det är den dagliga arbetsuppgiften för Johan Jansson och hans team.


På Södertörns Fjärrvärme pågår alltid ett arbete med att förbättra, underhålla och byta ut. Det hela låter kanske som en omöjlig uppgift, men driftverksamheten flyter på. Fjärrvärmen med sina rör är en samhällsinvestering vars betydelse växer i takt med att byggandet ökar och kretsloppstänkande står högt på agendan. Att hålla ett så stort system felfritt är en svindlande tanke, men för vissa är det vardagen på jobbet. Så vilket arbete ligger bakom den utmanande uppgiften att underhålla ett sådant system?


Många bäckar små

En del av förklaringen ligger i hanteringen av själva arbetsfördelningen. På Södertörns Fjärrvärme är driftavdelningen ett slags vakttorn som vakar dag och natt. Olika grupper har olika ansvarsområden. Driftchef Johan Jansson förklarar närmare.

– På driftavdelningen sköter en grupp om sex personer drift och underhåll av ledningarna. Utöver det arbetar vi självklart med andra avdelningar inom företaget. Teknikavdelningen ansvarar för utbytet och driftavdelningen för själva avstängningen och driftsättning av ledningarna. Det görs löpande. Underhållet är en del av den dagliga rutinen.


Standard, framtid och massiva projekt

– Vi jobbar kontinuerligt med att underhålla fjärrvärmesystemet och reinvesterar där vi ser att det finns ett behov av att byta ut utrustning. Vi dimensionerar även upp systemet då vi ser att det finns behov av detta. Det byggs en hel del nya fastigheter i vårt område och det gäller att se till att värmen räcker till alla nya kunder, säger

Johan Jansson.


Ständig beredskap

Vi har utrustning som gör underhåll och övervakning effektiv. Första försvaret är processövervakningssystemet där teknikerna kan se driftdata, tryck, temperatur och effekter. Det finns även larm om det är någon parameter som avviker från det normala. Larm utanför ordinarie arbetstid går till ett kontrollrum som är bemannat dygnet runt och personalen där gör en bedömning av larmet och ringer sedan personalen som har beredskap för fjärrvärmenätet.

Beredskapspersonalen har processövervakningssystemet tillgängligt på

en beredskapsdator och kan se driftdata hemifrån om det är något som behöver hanteras. All denna övervakning är en del av underhållet som ser till att allt fungerar som det ska. Larm varnar även för avvikelser, inte bara direkta läckor eller akutproblem. Och om det inte räcker så finns ett fuktövervakningssystem och ronderande tekniker. Det är bredden på underhållet som håller kvalitén uppe och bidrar till att göra fjärrvärmen till ett bekymmerslöst val för kunderna.


Lyssna på kunder

Det pågår ständigt ett intensivt arbete för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Genom kontroller av bland annat rör, tryck och genom att lyssna på kunder kan vi åtgärda problem tidigt och undvika större fel.

Skulle det till exempel uppstå en läcka kan den hanteras snabbt, tack vare vår tydliga arbetsplan, säger Johan Jansson.TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme