Klimatbokslut

Fjärrvärmekunderna är sanna klimathjältar

Söderenergi producerar en stor del av den fjärrvärme som Södertörns Fjärrvärme säljer och distribuerar till kunder i Huddinge, Botkyrka och Salem. Övriga distributörer är Telge Nät samt Fortum.

”Med klimatbokslutet får vi ett tydligt kvitto på att vi, tillsammans med fjärrvärmekunderna, faktiskt gör samhället en miljötjänst genom att omvandla avfall till värdefull energi. Vi löser därmed två viktiga samhällsuppgifter”

Jan-Erik Haglund, miljöchef på Söderenergi.

 

Kraftvärme är en energikälla som pressar ur varenda gnutta energi i de biobränslen som eldas och som producerar el och värme på samma gång med hög verkningsgrad. För några år sedan hamnade Igelstaverket på sjätte plats på tidningen Sveriges naturs lista över de fjärrvärmeverk som släpper ut mest koldioxid. Hur kan en kraftvärmeanläggning ligga på en svart lista? Den borde väl snarare toppa gröna listor? I Röret diskuterade frågan med Jan-Erik Haglund, miljöchef på Söderenergi som driver Igelstaverket i Södertälje.


– Att Igelstaverket hamnar högt på listan är inte så konstigt eftersom vi har en av Sveriges största fjärrvärmeanläggningar och dessutom producerar el. För att förstå klimatfrågan måste man se helheten och förstå vilka konsekvenser som t ex avfallsproblemen medför. Vi eldar bara sådant avfall, inklusive plast som inte kan återvinnas och där det enda alternativet är deponering som både skulle leda till klimatutsläpp och andra miljöproblem utan att göra den minsta nytta, förklarar Jan-Erik.


Klimatbokslut

Söderenergi hade länge brottats med det ”Stora Pedagogiska Problemet”: att förmedla helhetsbilden om fjärrvärmens samhällsnytta till allmänheten och politikerna. Det är inte

länge sedan som varje hus hade en skorsten som släppte ut orenad rök som gjorde luften i våra städer hälsofarlig och orsakade en rad andra miljöproblem. Att fjärrvärmen med

sin avancerade rökgasrening löste dessa problem har nu fallit lite i glömska.


Det krävdes ett nytt pedagogiskt verktyg. Man beslutade att bemöta siffror med siffror. Verktyget som ger en rättvisare bild av verkligheten heter klimatbokslut.

– För att visa den klimatnytta vår fjärrvärme och elproduktion bidrar med i samhället har vi för första gången upprättat ett klimatbokslut. Här jämför vi de direkta utsläppen från vår anläggning med de utsläpp som deponering av avfall och alternativa uppvärmningsformer ger upphov till om inte Igelstaverket finns. När vi beräknat detta har vi antagit de minst klimatpåverkande formerna av deponering och värme- och elproduktion. Klimatbokslutet visar skillnaden mellan tillförd klimatpåverkan mot undviken klimatpåverkan och satt siffror på detta, berättar Jan-Erik.
Klimatbokslutet för 2015 visar att Igelstaverket förvisso släpper ut CO2 , men det visar samtidigt hur man undviker de betydligt högre CO2-utsläppen som skulle orsakas av att ersätta befintlig energilösning. Summan är en miljövinst på -800 kiloton CO2. Sedan början av 2016 har torv utgått som bränsle, varför nästa bokslut sannolikt kommer att se ytterligare lite bättre ut.Vi slapp 800 000 ton koldioxidutsläpp

– Resultatet visar på konsekvenserna av vårt arbete och ger en helt annan bild av Igelstaverkets miljöpåverkan – tittar man bara på utsläppet från Igelstaverket så uppgick det till ca 140 000 ton koldioxid år 2015 men klimatbokslutet visar att nettoeffekten var att utsläpp av närmare 800 000 ton koldioxid kunde undvikas genom vår produktion, säger Jan-Erik.

– Vi är trygga med våra siffror och hoppas att klimatbokslutet ger ökad insikt om vår viktiga samhällsroll och att vi faktiskt skapar värden tillsammans med våra partners, en av dem Södertörns Fjärrvärme, alla kunder och samhället i stort, avslutar Jan-Erik Haglund.

Söderenergis klimatbokslut följer den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme