Kraftvärme säkrar tillgång på el och fjärrvärme

Kraftvärme säkrar tillgång på el och fjärrvärme i vinter

Vintern står för dörren och antal soltimmar är nu väldigt få här i Norden.  Samtidigt ökar elförbrukningen. Då kan förnybara energikällor som vind- och solkraft inte tillgodose hela vårt behov av värme och el. Kraftvärmen utgör en mycket viktig klimat- och resurseffektiv basproduktion av el och värme.


Som namnet antyder ger kraftvärme både el och värme. Produktionen sker samtidigt i en gemensam produktionsprocess. Alla vi som bor eller jobbar på Södertörn konsumerar dagligen kraftvärme, eftersom det är den viktigaste produktionsmetoden för vår fjärrvärme.


Det smarta med kraftvärme är att man får ut väldigt mycket av den energi man stoppar in. Den höga verkningsgraden beror på att man tillvaratar restvärme från elproduktion till att producera fjärrvärme. Dessutom drivs kraftvärme med bio- och avfallsbränslen och har därför en väldigt liten klimatpåverkan.


Så när effekten från sol-, vind- och vattenkraft inte räcker till på vintern, är kraftvärme en fantastisk basresurs för att täcka effektbehovet. Kraftvärme är motorn i det smarta fjärrvärmesystemet och är ett perfekt sätt att skapa klimat- och resurseffektiv el.

I ett kraftvärmeverk utnyttjas den heta överskottsångan från elproduktionen till att även producera fjärrvärme. Bränslets energi utnyttjas på så sätt maximalt.

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme