Miljömål för fjärrvärmen

Miljömål för fjärrvärmen, en del av kretsloppet

Att jobba med fjärrvärme är tacksamt. Fjärrvärmen produceras genom storskalig förbränning av främst biobränslen och restbränslen, vilket gör den miljövänlig per definition. Fjärrvärme är främst ett sätt att energiutvinna. Som bränsle använder vi sådant som annars skulle deponeras; det vill säga hamna på soptipp eller annan slutförvaring.   


Alla verksamheter kan bli bättre. Därför bedriver vi ett kontinuerligt miljöarbete på flera fronter hos Södertörns Fjärrvärme.  Alla medarbetare är medvetna om vårt miljöarbete och det är en viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar för att ständigt  skapa förbättring i vår organisation för att bidra till ett hållbart samhälle.


Realistiska mål

För de viktigaste förbättringspunkterna har vi konkreta miljömål, som är medvetet realistiska för att vara motiverande för alla att försöka uppnå.

Ett miljömål är att minska effekterna av läckage i våra fjärrvärmeledningar. Hetvattnet är vår viktigaste resurs som måste produceras på nytt om det läcker ut – en onödig kostnad för oss och miljön. Vårt mål är att varje läcka ska vara tätad inom en vecka efter att den upptäckts. Våra byggledare spårar och avhjälper läckor som ett led i detta arbete,

Ett andra miljömål är att återvinna så mycket som möjligt av det material vi gräver upp när vi lägger rör. Vilket vi tillämpar med framgång i våra pågående projekt.

Ett tredje miljömål är att den värme som vi själva producerar i Skogås ska vara fossilfri. Faktum är att detta är mer än ett mål. Efter ombyggnaden av pannan är det inte längre möjligt att elda fossila bränslen.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme