Ny app optimerar värmen

Optimera värmen hemma

från ny app

– I dag använder vi appar för att effektivisera många delar av vårt liv, så varför inte fjärrvärme också, säger Souzi Allerborg som är servicesamordnare på Södertörns Fjärrvärme.

– Allt som påverkar i det enskilda huset tas med när appen beräknar hur värmen ska regleras. Då vet man att det alltid kommer att vara behaglig temperatur samtidigt som man gör en god gärning för miljön.

Man har även tidigare kunnat ställa in sin fjärrvärmecentral. Men den nya appen innehåller mer intelligens som ger större precision och fler styrmöjligheter. Bland annat lär sig systemet gradvis hur huskropparna reagerar på det skiftande vädret genom så kallad maskininlärning.

– Nu kan man alltid ha ett behagligt inomhusklimat. Speciellt när temperaturen ligger kring nollan kan man uppleva det som rått, då skickar appen en signal om att öka på värmen lite extra, förklarar Souzi.


Appen är bara en liten del av en hel systemlösning – en smart termostat för byggnaden – bestående av givare, styrutrustning samt kommunikationsutrustning som sköter anslutningen till molnet, vilket är en förutsättning för att kunna styra via appen.

Eftersom värmen styrs optimalt med smarta algoritmer kan man sänka värmekostnaderna samtidigt som man gör en god gärning för miljön. Det går att spara ungefär 5 procent för varje grad temperaturen sänks utan att det nämnvärt påverkar komforten.


Björn Berg är vd på företaget Ngenic som utvecklat appen Tune, som nu även Södertörns Fjärrvärme kommer att kunna erbjuda sina kunder:

- Många är oroade över ökade värmekostnader. Tack vare appen behöver man inte fundera på hur man ska ställa in sitt värmesystem. Man får automatiskt bästa möjliga inställning, säger Björn.


Resultatet är högre komfort med behagligare inomhusklimat som användarna själva enkelt kontrollerar. Men även effektivare funktion i kundernas fjärrvärmecentraler och i själva fjärrvärmeproduktionen.

- Vi får lägre returtemperaturer när kundens värmeanvändning blir effektivare. Varje grad temperaturen i nätet sänks betyder mycket sparade pengar, som i slutänden kommer kunderna till del, avslutar Souzi Allerborg.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme