Nyttig energi – klimatsmart

Återvinn och utvinn

Vi deltar alla i kretsloppet. Varje gång vi köper en ny möbel, renoverar lägenheten eller duschar förbrukar vi en del av jordens resurser. Men efteråt kan vi returnera en värdefull restprodukt till samhället i form av restenergi som kan omvandlas till värme – en nog så värdefull resurs på våra breddgrader.

 

Nästan allt avfall har ett värde kvar. Jorden mår förstås allra bäst om vi kan återanvända våra produkter. När vi köper i andra hand istället för att köpa nytt, gör vi miljön den största tjänsten – det krävs ju inga nya naturresurser för att tillverka en secondhandjacka. 

Men det är inte alltid vi kan fortsätta att använda en förbrukad vara. Det betyder dock inte att den är värdelös. Tvärtom, många uttjänta produkter kan energiåtervinnas.


Kasserat trä

Din julgran, de gamla köksluckorna eller ett utnött skrivbord till exempel, innehåller massor av energi. På Södertörn tillvaratar vi kasserat trä som returflis, vilket svarar för nästan 50 procent av vår totala bränsleenergi. Träpellets och skogsrester från slutavverkningar svarar för ca 30 procent och övrigt avfall, s.k. bränslekross, för ca 20 procent.


Metangas

Uttjänt material, utan något energiinnehåll kvar, hamnar slutligen på deponier. Men inte ens här är det värdelöst. Deponier ger upphov till metan, en brännbar gas med högt energiinnehåll som vi eldar. Samtidigt undviker vi att släppa ut metanet i atmosfären, som är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Nyttig energi i stället för ökad växthuseffekt – det är klimatsmart!TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme