Rensa förrådet - bli en miljöhjälte

Rensa förrådet – bli miljöhjälte

Sommaren är här och de flesta av oss har något litet eller stort reparations- eller ”röja”-projekt på agendan. Kanske inte den första vilsamma semesterveckan – men sen! Då kan det vara roligt att veta att vi inte bara får det fint hemma eller på landet – vi blir faktiskt del i ett kretslopp där vi gör mer samhällsnytta än vad vi kanske tänker på. Beroende på vad du väljer att göra med det som blir över, blir du delaktig i den cirkulära ekonomin och drar ditt strå till stacken mot ett mer hållbart samhälle.


Myrorna, som ju är Sveriges största second-hand kedja har nyligen gjort en undersökning om vad vi gör med det som vi inte längre vill ha. De flesta svarar att de skänker det vidare, och då kommer deras oanvända saker till användning hos andra. 60 procent skänker till välgörande ändamål, 37 procent låter oanvända prylar och kläder gå vidare till familj och vänner, och kvar blir resten som antingen hamnar i förråden eller kastas. En ganska stor mängd prylar om man tänker på att vi – bara när det gäller textilier – kastar 7,5 kilo per person och år.


Återanvändning

Så återanvändning är ju ett smart sätt att hushålla med resurser, dessutom blir någon glad. Och när vi åker till återvinningsstationen kanske den mest övervägande känslan är att det är skönt att bli av med den trasiga cykeln, den gamla lampan, skrivaren som stått oanvänd i flera år, den uttjänta sängen och de gamla trälisterna från nytapetseringen. Men om du vill få känslan av att vara lite miljöhjälte kan du också tänka dig att du har gjort ett av de 27 miljoner besök som årligen görs på de 580 återvinningscentraler som finns i hela landet och bidragit till materialåtervinning, som ju spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det betyder att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Det medför inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det innebär också energibesparing.


 

Energiåtervinning

Sedan kan du fortsätta att må ännu lite bättre av känslan att bidra till en mer hållbar värld. För till och med det som inte kan materialåtervinnas har sin del i det lokala energikretsloppet. Och det är där fjärrvärmen och energiåtervinning kommer in. Tack vare att vi har en så utbyggd fjärrvärme kan vi också ta tillvara restavfallets energi och fasa ut vissa ämnen ur kretsloppet. Energiåtervinning är en viktig anledning till att Sverige endast deponerar mindre än en procent av vårt avfall och att vi är i mindre behov av kol och olja än i många andra europeiska länder. Fjärrvärmen tar hand om dina restprodukter och ger värme och varmvatten tillbaka. Och inte bara det. 


Lägre avfallsmängder

Tittar vi närmare i vårt närsamhälle ser vi ett ständigt flöde av avfall,  förbrukat varmvatten och spill från skogsindustrin. Vi kan också konstatera att vi alla har ett konstant behov av värme, kyla och el. Fjärrvärmen tar vara på spillet från samhället och omvandlar det till nyttig energi – ett hållbart kretslopp med utvecklingspotential för framtiden, både inom landet och på export till Europa. Fjärrvärmen ser också till att vi får lägre avfallsmängder, mindre mikroplast i naturen, kan utvinna värme ur vårt avloppsvatten och få minskat metanutsläpp från deponier. Och det här är bara några exempel på hur en ständig utveckling gör att vi kan bidra till en lägre klimatpåverkan och till och med exportera grön el till Europa.


Så när vi tar oss an våra sommarprojekt av röjning och renovering kan vi också känna oss lite nöjda med att vara del i ett hållbarhetsarbete som säkert innehåller både återbruk, materialåtervinning och energiåtervinning. Och där det gamla uttrycket ”alla kan göra något” verkligen kommer till heders.


Trevlig sommar!


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme