Smart tänkande inom energisektorn

Illustration: Jan Rojmar

Smart tänkande inom energisektorn på Södertörn

Energidebatten i media handlar mycket om kärnkraftens framtid, vårt fossilbränsleberoende och skiftet till hållbara energikällor som sol, vind och vatten. Ganska lite handlar om den redan omfattande energioptimering som pågår i samhället varje dag.


Vi gör redan massor av ganska fantastiska saker för att tillvarata våra ändliga resurser effektivare och skapa hållbarhet.

Visste du till exempel att vi på Södertörns Fjärrvärme under 25 år fångat upp metan som sipprat ur den gamla soptippen Sofielund? Genom att elda gasen har vi fått ut energi för uppvärmning i stället för utsläpp av en potent växthusgas.

Och visste du att avloppsvattnet från Stockholms innerstad är en betydande energikälla som värmer hushåll och kyler shoppingcentra? Energin från Hammarbyverket produceras av Fortum, men delar av den kommer oss på Södertörns Fjärrvärme och hem till våra kunder.


Energiföretagen i vår region samarbetar genom att köpa av varandras producerade energi. Samarbetena går bortom de strikt kommersiella intressena och betyder att vi gemensamt tillvaratar våra resurser på effektivast möjliga sätt.

Nästan all energi vi använder en vanlig dag utnyttjas till max i ett storskaligt energisystem som omfattar olika aktörer och brukare. Vatten blir värme. Vind blir el. Avfall blir bränsle.

Det finns mycket smart tänkande inom energisektorn.

TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme