Fjärrvärmen sluter kretslopp

Fjärrvärme; en miljötjänst med samhällsnytta

Södertörns fjärrvärme har många samarbeten med både leverantörer och producenter för att företag och bostäder ska få en hållbar och välfungerande leverans av värme och kyla. Man kan säga att vi är en del i ett både internationellt och lokalt kretslopp. Så här säger Karin Medin; VD för Söderenergi – vår närmaste samarbetspartner och producent av fjärrvärme.


Kretslopp med skogsindustrin

– Fram till 1850-talet hade engelsmännen förbrukat nästan hela skogsarealen för att tillverka träkol. De svenska träpatronerna såg behovet och exporterade stora mängder trävaror. Nu har träet gjort sitt och blivit till avfall och ett miljöproblem i Storbritannien. Och då uppstår ett nytt behov. Vi tar hem avfallet och omvandlar det till värme och el och bidrar samtidigt till en renare miljö – såväl i Huddinge, Botkyrka och Salem som i Sverige som helhet, och inte minst i Storbritannien. Export av varor får inte bli export av miljöproblem. Vi importerar avfallet och sluter kretsloppet, berättar hon stolt.

De bränslen som Söderenergi omvandlar till värme och el utgörs av material som ratats och sorterats bort och som försvårar avfallshanteringen i ursprungsländerna. Men avfallsbränsle är ett känsligt kapitel som ibland används avskräckande mot fjärrvärmen av vissa debattörer och media. Det är inte helt oförtjänt, menar Karin och hänvisar till branschens oförmåga att skapa acceptans och debattörernas ibland bristande kunskap i frågan. Det hänger ihop.

 

Vi erbjuder en miljötjänst

– Som samhällsaktör erbjuder vi en unik miljötjänst som skapar stor samhällsnytta. Vi håller avfallsmängderna i schack, sluter kretslopp och skapar värme och el till låga kostnader för hushåll, företag och samhället i stort.

Att ta tillvara material som annars skulle deponeras är smart kretsloppstänkande, säger hon.

Karin berättar att vissa EU-länder saknar rutiner för att ta hand om sitt industriavfall. Hade man inte exporterat rivningsresterna till bland annat Söderenergi skulle materialet i stället ha hamnat på deponi, där det läckt ut metan till atmosfären. Genom att ta hand om materialet kan Söderenergi eliminera ett betydande bidrag till växthuseffekten.

– Sedan 1990 har vi fördubblat vår produktion och samtidigt reducerat koldioxidutsläppen med 350 000 ton per år.
Vi vågar påstå att vi är bättre än naturen på att ta hand om andras avfall, säger Karin.


Men transporterna då? Hur smart är det att köra bränsle hundratals mil på fartyg bara för att sedan förbränna det till svensk värme och el?

– De fartyg som levererar vårt bränsle bär i andra riktningen svenska exportvaror, säger Karin. Fartyg är i grunden ett miljömässigt fördelaktigt transportmedel som utnyttjas till max då de går fyllda i bägge riktningar. Som samhällsaktör erbjuder
 vi en unik miljötjänst som skapar stor samhällsnytta. Vi håller avfallsmängderna i schack, sluter kretslopp och skapar värme och
 el till, för kunderna och samhället, låga kostnader. Att ta tillvara material som annars skulle deponeras är smart kretsloppstänkande”
TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme