Fjärrvärme - en grön byggsten

Fjärrvärme – en grön byggsten

När byggtakten ökar i hela landet är det viktigt att de sociala och gröna byggstenarna finns med hela vägen. Botkyrka kommun, söder om Stockholm, ställde höga krav på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande när man utlyste en markanvisningstävling för Tingstorget i Alby.

 

I framtiden ska Alby, söder om Stockholm, bli en förebild både som en plats för kreativitet och en långsiktigt hållbar stadsdel. Målet för Albys förnyelse är en stadsdel där dagens Albybor trivs ännu bättre – och dit nya Albybor vill flytta.


Projektet är betydelsefullt för Botkyrka kommun och utvecklingen av Alby som ett område med stor potential. Stadsbyggnadsidén bygger på hur Alby kan förändras på lång sikt genom nya mötesplatser, ny bebyggelse, ökad stadsmässighet, förbättrad kollektivtrafik och bättre gatunät.


När Tingstorget är färdigbyggt kommer det att bestå av 704 bostadsrätter, belägna högst upp på Albyberget. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser, grundskola och värdefulla kulturmiljöer. Gårdarna kring husen utformas som trygga umgänges- och vistelseytor med fokus på unga, men även för stadsodling.   Fjärrvärme – del i hållbart kretslopp

Fjärrvärmen ingår i ett lokalt och hållbart kretslopp i kommunen. Med energisnåla lösningar för uppvärmning hålls boendekostnaderna nere.


– Vid så här stora projekt är fjärrvärme ett givet val, både för dess stora kapacitet och miljövärden, säger Massoud Zolfaghari, projektchef hos byggbolaget Titania, som vann markanvisningsuppdraget.

– Vi undersökte andra uppvärmningslösningar, men vi hade vi ändå behövt komplettera med fjärrvärme. Dessutom var infrastrukturen redan på plats, fortsätter Massoud.


Malin Nyberg, från Södertörns Fjärrvärme, utvecklar:
 – Området ligger nära en av våra huvudledningar, så förutsättningarna för att välja fjärrvärme var mycket goda, säger hon.

Projektet byggs i etapper och löper över flera år. Boende har redan flyttat in i det första huset och snart sker inflyttning i ytterligare två. Sista tillträde är beräknat till 2019. Ambitionen är att det ska bli en plats där alla kan känna sig hemma – från singeln till barnfamiljen, och det till en rimlig kostnad.


TILL STARTSIDAN

Bildkälla: Titania