Värme utan att värma jorden

Värme utan att värma jorden

Vi vill alla ha varmt och skönt hemma och på jobbet. Men hur kan vi generera värme som inte samtidigt värmer planeten? Bland annat genom att använda fjärrvärme som produceras med biobränslen.


Klimatförändringarna är ett stort framtidshot, det har nog knappast undgått någon.

För att minska hotet måste ökningen av jordens temperatur bromsas. Enligt Paris-avtalet från 2015 får medeltemperaturen på jorden inte öka med mer än 2 grader jämfört med förindustriell tid. 

Samtidigt hör vi om växthuseffekten som höjer temperaturen på jorden. Och så har vi diskussionen om biobränslen kontra fossila bränslen... Hur hänger allt ihop egentligen?


Biobränslen

Låt oss börja med biobränslen, alltså bränslen producerade av levande organismer som trädrester, stråbränslen som halm och avfall av trä.

Biobränslen är klimatsmarta. De tillför inte mer koldioxid till atmosfären när de förbränns än vad ny vegetation i deras ställe kommer att förbruka under sin livstid. Man säger därför att biobränslen är koldioxidneutrala.


Fossila bränslen

Även fossila bränslen, t.ex. kol och olja, kommer från levande organismer. Men dessa bränslen har tillkommit under miljontals år. Ny växtlighet hinner inte ta upp koldioxiden när vi förbränner fossila bränslen. Vi får ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären, vilket i sin tur driver växthuseffekten och höjer temperaturen på jorden. 


 

 

Hur fungerar växthuseffekten?

Växthuseffekten är en naturlig uppvärmning som vi behöver, men som måste hållas i balans. Ju mer växthus-gaser som koldioxid i atmosfären, desto varmare blir det

på jorden. Solens strålning passerar in genom atmosfären oberoende av växthusgaserna, men en större del av värmen som strålningen omvandlas till vid jordytan stannar kvar i stället för att reflekteras ut i rymden. Därför blir det varmare och varmare på jorden. Eftersom fjärrvärme produceras med biobränslen driver den inte växthuseffekten, ett litet bidrag i global jämförelse. Men med en övergång till mer fjärrvärme, smartare industriprocesser, mindre flygresande, fler elbilar etc. kan vi hålla växthuseffekten i schack, stabilisera jordens temperatur och dämpa klimatförändringarna.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme